Landvetters Vägförening är en av Sveriges största vägföreningar
Hem    |    Medlemsinformation    |    Styrelse & Revisorer    |    Anläggningsbeslut & Stadgar    |    Årsstämmor    |    Kontakt
AKTUELLT JUST NU:
 
Välkommen till Landvetters Vägförening
Föreningen är en av Sveriges största vägföreningar. Vägnätet är på ungefär 36 km och täcker följande områden: Backa, Skällared, Härkeshult, Tahult, Bårhult, Brännet, Bårekulla, Önneröd & Gökskulla. Antalet medlemsfastigheter som berörs är drygt 800 fastigheter.
Vägföreningen bildades 1967 genom en sammanslagning med ett antal andra små föreningar i syfte att få en effektiv organisation som tog hand om vägarna i det även då växande Landvetter. Den nybildade, stora föreningen fick omkring 45 km väg att underhålla samt att antalet medlemsfastigheter som då översteg 2000 st.

Under de gångna åren har ett stort antal fastigheter utgått ur föreningen samtidigt som väglängden inte har minskat i samma omfattning.